Selecteer een pagina

Bent u en is uw organisatie voorbereid op een onverwachte aanval?

STI security levert diensten, die een oplossing bieden om dreigingen tijdig te detecteren, aan te pakken en te mitigeren. Daardoor wordt letsel, schade en derving voorkomen, gestopt of beperkt.

 

 

Meer informatie

STI security levert de volgende services vanuit een proactieve visie

STI voert een dreigingsanalyse uit  volgens het Bow-Tie principe. Tussen het Risico en de Ongewenste gebeurtenis worden Preventieve maatregelen (SOP’s) geplaatst. Tussen de Ongewenste gebeurtenis en de Gevolgen worden Reactieve maatregelen geplaatst. Die zijn een mix van Preventieve en Reactieve maatregelen op het gebied van logische, bouwkundige, elektronische en cyber.

STI maakt daarover een dreigingsanalyse, waarbij alle bestaande maatregelen, middelen en SOP’s bij de klant aanwezig worden meegenomen en modulair geïntegreerd tot een compleet securitysysteem dat is voorbereid op de onverwachte aanval van buiten af en van binnen uit. Slim gescheiden in security zones / schillen.

ORGANISATORISCH

Onze beveiligers zijn +++ getest, opgeleid, en getraind.

In het bezit van een regulier beveiligingsdiploma, BHV gecertificeerd, Proactief Profiler en Spotter Informant. Onze beveiligers kunnen omgaan met relevante informatie en inlichtingen verkregen vanuit de technische ondersteuning. Zij zijn getraind om daarmee optimale resultaten te halen om de doelstellingen te halen.  Communicatie met de centrale meldkamer / het kenniscenter en met derden garanderen professioneel werken en continuïteit.

De beveiliger in zijn security systeem wordt regelmatig ‘geredteamed’ en hierop wordt geïnnoveerd. Verder wordt in het organisatorisch security systeem partijen betrokken zoals (receptie, catering, postbezorging en facility).

STI levert zo nodig services als intern onderzoek / recherche nodig is. STI kan indien nodig extern onderzoek of forensisch onderzoek uitvoeren geschikt voor juridische procedures.

BOUWKUNDIG

STI kan in het kader van security, een bouwkundig advies uitbrengen en ook bouwkundige maatregelen uitvoeren, als die maatregelen aan een security standaard moeten voldoen. STI kan high standard veiligheidsmaatregelen nemen zoals bijvoorbeeld bouwen van een strongroom, anti inrijd en of VIP voorzieningen.

ELEKTRONISCH

STI-security levert in het kader van high standard elektrotechnische voorzieningen ieder wenselijk security systeem ontwikkelen, installeren en operationeel opleveren. Van slagboom, speedgate, keycard, CCTV, losse camera tot een alarmsysteem compleet geïnstalleerd en operationeel opgeleverd.

CYBER

STI gaat voor een complete en volledige security oplossing voor de klant die als integraal securitysysteem wordt geïnstalleerd en operationeel wordt opgeleverd. Vooral is STI gespecialiseerd in het leveren van oplossingen, onderzoeken en beveiligen van cyber industriële risico’s.